Naši ciljevi

Tijekom proteklih godina nastojali smo biti istinski dom brojnoj djeci i mladima, pružiti im ljubav, brigu i podršku i izvesti ih na pravi put. Danas nam je najljepše kada nas neki od njih posjete, prisjete se svojih odgajatelja i različitih smiješnih i tužnih situacija, i pričaju nam kako sada imaju svoje obitelji, svoje zaposlenje, svoje živote.

Ipak, svjesni smo da mladom čovjeku ni jedan dom ne može u potpunosti zamijeniti obitelj i zato smo uključeni u plan deinstitucionalizacije i transformacije domova koji se na nacionalnom planu provodi od 2011. godine. Svrha plana je smanjiti ulazak djece i mladih u institucije i stimulirati obiteljsku reintegraciju.

Prevencija

poremećaja

Deinstitucionalizacija

domova

Reintegracija

u obitelj

U skladu s tim ponudit ćemo programe koji će biti usmjereni manje na institucionalni tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju, a više na prevenciju poremećaja.

Narednih godina planiramo otvoriti nove skupine produženog stručnog postupka pri osnovnim i srednjim školama, a u ustanovi skupine poludnevnog tretmana.

Također, dugogodišnja nam je želja da mladima, koji nakon završenog tretmana izlaze iz našeg Centra, olakšamo osamostaljivanje i snalaženje u životu izvan ustanove. Zbog toga planiramo pokretanje posttretmanskog programa stambene zajednice kao prijelazne etape između institucionalnog tretmana i samostalnog života.

Tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju zahtjevan je i dugoročan zadatak. Nije lako mijenjati usvojene loše obrasce ponašanja, način osjećanja i razmišljanja i postići da se prihvate novi, društveno prihvatljivi. Treba naglasiti da uspješnost našeg rada i ostvarenje naših planova ne ovisi samo o nama. Za zadovoljenje potreba naših korisnika i kontinuirano podizanje kvalitete našeg rada nužna nam je podrška i pomoć lokalne i šire zajednice. Svi zajedno ne smijemo zaboraviti da je ulaganje u mlade ulaganje u našu budućnost.