Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola je ustanova socijalne skrbi koja osigurava smještaj, cjelodnevni ili poludnevni boravak, odnosno prihvat, zbrinjavanje, odgoj, školovanje te pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći djeci i mladeži do 18 godina te mlađim punoljetnim osobama do navršene 21 godine starosti koji manifestiraju poremećaje u ponašanju.

Djelatnosti

  • usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
  • usluga smještaja – timska procjena/dijagnostika
  • usluga poludnevnog boravka
  • usluga poludnevnog boravka u školi

– timska procjena/dijagnostika, usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku i dr.

Ciljevi

  • deinstitucionalizacija i transformacija domova radi smanjenja ulaska djece i mladih u institucije
  • stimulacija obiteljske reintegracije
  • prevencija poremećaja u ponašanju

– podrška u osamostaljivanju i snalaženju u životu izvan ustanove, buduće pokretanje posttretmanskog programa stambene zajednice i dr.