Naše djelatnosti

Djelatnost Centra ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta usluga:

  • usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
  • usluga smještaja – timska procjena/dijagnostika
  • usluga poludnevnog boravka
  • usluga poludnevnog boravka u školi

Prema statutu mogu se pružati i sljedeće usluge:

  • usluga boravka – timska procjena/dijagnostika
  • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
  • usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
  • usluga cjelodnevnog boravka
  • usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
  • usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

Centar pruža navedene usluge djeci, mladima i mlađim punoljetnim osobama do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja te provodi izvršenje odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama (posebna obveza – upućivanje u savjetovalište za mlade, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, te upućivanje u odgojnu ustanovu), te maloljetnicima koji su u tijeku pripremnog postupka rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

Iznimno, Centar može navedene usluge pružati djeci i mlađim punoljetnim osobama koja imaju i teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga, ili u zdravstvenoj ustanovi.

Uz registriranu djelatnost Centar može obavljati i druge aktivnosti koje su dio programa radne okupacije i odgoja korisnika ili koje služe racionalnijem  obavljanju djelatnosti, kao što su razne zanatsko-obrtničke usluge.