Pristup informacijama

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu KUĆNI MAJSTOR/EKONOM

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Akti ustanove

Statut Doma

Izmjene i dopune statuta Doma

Etički kodeks

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o unutarnjem ustroju  i sistematizaciji radnih mjesta

Procedura praćenja i naplate prihoda

Procedura blagajničkog poslovanja 2020

Protokol za sigurno čuvanje i davanje lijekova u Domu

Protokol o zaštiti i sigurnosti korisnika Doma te postupanje u izvanrednim (kriznim) situacijama

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Poslovnik o radu Stručnog tima

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma za odgoj djece i mladeži Pula

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik o sigurnosti zaštite od požara

Pravilnik zaštite na radu

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa, provjere računa i plaćanja po računu

Procedura praćenja i naplate prihoda

Zakoni i propisi

Obiteljski zakon

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Zakon o radu

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o sudovima za mladež

Godišnji planovi i izvješća

Financijski plan 2023

Financijski plan 2022

Financijski plan 2021

Financijski plan 2020

Bilješke 2020

Bilješke 2021

Plan nabave 2021. godine

Financijski izvještaj 1.1 – 31.12.2022

Bilješke uz financijski izvještaj 1.1 – 31.12.2022.

Financijski izvještaj 1.1 – 31.12.2021.

Financijski izvještaj 1.1 – 30.9.2021.

Financijski izvještaj 1.1 – 30.6.2021.

Financijski izvještaj 1.1 – 31.3.2021.

Proračun 1-12 2020

Proračun 1-9 2020

Proračun 1-6 2020

Proračun 1-3 2020

Proračun 1-12 2019

Proračun 1-9 2019

Proračun 1-6 2019

Proračun 1-3 2019

 

O DOMU

 

DJELATNOSTI

 

CILJEVI

 

DOKUMENTI

 

KONTAKT